WISH LIST

Hållbarhet - Orthex Group

Hållbarhetsrapport 2018

Vårt miljöansvar

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och aktivt främja hållbarheten i hela vår verksamhet. Produkterna vi tillverkar är av hög kvalitet och håller i många år eller till och med årtionden

Läs Mer

Produktsäkerhet

Produktsäkerheten är den viktigaste hörnstenen i vårt arbete och vår tillverkning. Alla våra produkter är fria från BPA och ftalater. Vi är stolta över att kunna stå bakom vårt produktmotto: ”Safe, Smart and Tested”.

Läs Mer

Medarbetarnas hälsa och välmående

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla våra medarbetares kompetens, visa dem respekt och främja deras hälsa och välmående. Frågor som rör hälsa och säkerhet är särskilt viktiga i våra fabriker.

Läs Mer

Kontinuerlig förbättring

Vi tror på utveckling genom kontinuerlig förbättring. Först sätter vi realistiska och mätbara mål, och sedan övervakar, mäter och analyserar vi hela vår verksamhet noggrant.

Läs Mer

ISO Certifiering

Orthex Group är nu certifierat i enlighet med de nya ISO standarderna för Kvalitet och Miljö, 9001:2015 och 14001:2015. Det här betyder att Orthex Group idag är ett än mer miljömedvetet företag än tidigare. Revisorerna uppskattade framför allt den nyligen publicerade CSR rapporten såväl som den grundligt genomförda miljöanalysen som gjordes på varje produktionsanläggning.

Läs Mer

Gör ett säkert val med BPA-fri plast

Orthex använder inte BPA i några av sina produkter. Alla produkter testas regelbundet, både vid oberoende laboratorier och genom funktionstester i enlighet med de strängaste kvalitetsreglerna.

Läs Mer

Ansvarsfull plast

Läs Mer

Användning av återvunnet material i produktionen

Läs Mer