önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

Hållbarhet - Orthex Group

Vårt miljöansvar

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och aktivt främja hållbarheten i hela vår verksamhet. Produkterna vi tillverkar är av hög kvalitet och håller i många år eller till och med årtionden

Läs Mer

Produktsäkerhet

Produktsäkerhet är den viktigaste hörnstenen i vårt sätt att arbeta och tillverka. Alla produkter tillverkade av vanlig plast är fria från BPA och ftalater. Vi är stolta över att stå bakom vårt motto: ”Säkert, smart och testat”.

Läs Mer

Medarbetarnas hälsa och välmående

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla våra medarbetares kompetens, visa dem respekt och främja deras hälsa och välmående. Frågor som rör hälsa och säkerhet är särskilt viktiga i våra fabriker.

Läs Mer

Kontinuerlig förbättring

Vi tror på utveckling genom kontinuerlig förbättring. Först sätter vi realistiska och mätbara mål, och sedan övervakar, mäter och analyserar vi hela vår verksamhet noggrant.

Läs Mer

ISO Certifiering

Orthex Group är certifierat i enlighet med ISO-standarderna 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Det här betyder att Orthex Group idag är ett än mer miljömedvetet företag än tidigare. Revisorerna uppskattade framför allt den nyligen publicerade CSR rapporten såväl som den grundligt genomförda miljöanalysen som gjordes på varje produktionsanläggning.

Läs Mer

Gör ett säkert val med BPA-fri plast

Orthex Group garanterar att alla produkter som är märkta med symbolen “Livsmedelsgodkänd” är fria från BPA och ftalater. Allt testas regelbundet, både i oberoende testlaboratorier och genom funktionstester i enlighet med de mest strikta kvalitetskraven. Nästan alla våra plastprodukter är tillverkade i Sverige och Finland.

Läs Mer

Ansvarsfull plast

En ansvarsfull användning av plast betyder inte att man måste ge upp plast.

Läs Mer

Användning av återvunnet material i produktionen

Vi har använt oss av industriellt plastavfall för produktion av till exempel hinkar, tunnor och boxar sedan 1990-talet. Under 2015 började vi också använda plastavfall från konsumenter i produktionen.

Läs Mer

Biobaserad plast

Biobaserad plast är plastmaterial tillverkad helt eller delvis av förnybara resurser. Biomassan som används kan komma från till exempel majs, sockerrör eller cellulosa. Biobaserad plast reducerar vårt beroende av begränsade fossila resurser och har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än plast från fossila bränslen.

Läs Mer

Vårt koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck är det totala utsläppet av växthusgaser som orsakas direkt eller indirekt av en individ eller en organisation vid tillverkning av varor. Det uttrycks framför allt i koldioxidekvivalent eller ton av koldioxid. Orthex siktar på att ha en koldioxidneutral produktion år 2030.

Läs Mer