Hållbara råmaterial

Orthex verksamhet bygger på ansvarsfullt producerade, hållbara, återanvändbara och återvinningsbara plastprodukter, som spelar en viktig roll i en hållbar cirkulär ekonomi. Utsläppsberäkningar visar att våra produkter tillverkade av förnybara eller återvunna råmaterial har betydligt mindre koldioxidavtryck än de som uteslutande tillverkas av konventionell plast.

Vårt mål är att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial till 80 % till år 2030.

Vi har använt återvunnen plast i produktionen sedan 1990-talet. Orthex använder både plastförpackningar som återvinns av konsumenter och återvunnen plast från industriella källor som råvara.

Förnybara biobaserad plast är plastmaterial tillverkad helt eller delvis av förnybara resurser. Biobaserad plast reducerar vårt beroende av begränsade fossila resurser och har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än plast från fossila bränslen.

Vi har börjat använda råmaterial som tillverkats i enlighet med massbalansprincipen i produktionen av våra produkter. Massbalans innebär att förnybara material blandas med fossila material i råvaruproduktionsprocessen. Detta minskar mängden fossilbaserad plast i världen.