Återvunna råmaterial

Vi vill skapa värde av det som slängts, därför har vi använt återvunnen plast i produktionen sedan 1990-talet.

Orthex var bland de första konsumentvaruföretagen i världen som började använda plastförpackningar som återvunnits av konsumenter som råmaterial för nya produkter 2017, så snart tekniken tillät det. Idag kommer denna plast från EuCertPlast-certifierade leverantörer i Europa. EuCertPlast-certifieringen (European Certification of Plastics Recycling) fokuserar på spårbarheten av plastmaterial och kvaliteten på återvunnet innehåll i slutprodukten.

Vår växtmiljö-kategori har varit en föregångare när det gäller användandet av återvunnet material. Idag gör vi alla våra blomkrukor och balkonglådor av återvunnen plast.

Se videon om en glassbehållares resa till blomkruka (på engelska).

Vi använder även återvunnen plast från industriella källor. Även detta material kommer från EuCertPlast-certifierade källor. Plasten i våra produkter kan återvinnas cirka 10 gånger. I praktiken är återvunnen plast dock alltid en blandning av plast i olika åldrar (en del återvinns fler gånger, andra färre). Det betyder att medan en viss del av plastmassan kan återvinnas tio gånger, kan själva produkten återvinnas nästan i all oändlighet.

På grund av krav på livsmedelsgodkända produkter kan vi inte använda återvunnen plast i våra servis- och köksredskapsprodukter. Den kemiska återvinningen av plast – upplösningen av plast till molekyler som sedan kan användas för att tillverka nya produkter – skulle kunna förändra detta. Vi följer noga utvecklingen av denna metod, eftersom den skulle stödja vår resa med koldioxidneutralitet.

Du hittar alla våra produkter tillverkade av återvunnen plast på vår hemsida.

Plast tillverkad av fiskenät

Vi använder även råmaterial som tillverkats av gamla fiskenät för att produceras hinkar och andra hushållsprodukter. Gamla fiskenät är en av de största källorna till plastavfall i haven. Att återanvända dem som råmaterial förhindrar havsföroreningar och minskar de nya produkternas koldioxidavtryck avsevärt, jämfört med nytillverkat plastmaterial.

Orthex Hink 10 L av gamla fiskenät är tillverkade av gamla fiskenät och handtag av återvunnen plast. Orthex tvättfat, vattenskopa och SmartStore™ Ocean-serien är gjorda av gamla fiskenät (70 %) och vanlig polypropen (30 %).