Orthex Group nyckeltal 2022

- Nettointäkt 84 miljoner EUR (88.7 miljoner EUR 2021)

- Försäljning till cirka 40 olika länder

- Totalt tre egna fabriker i Finland och Sverige

- Sju säljarkontor i Europa

- Över 300 heltidsanställda