Orthex Group nyckeltal 2023

- Nettointäkt 85,9 miljoner EUR (84 miljoner EUR 2022)

- Försäljning till fler än 40 olika länder

- Totalt tre egna fabriker i Finland och Sverige

- Åtta säljkontor i Europa

- Över 300 heltidsanställda