Produktsäkerhet

Produktsäkerheten är den viktigaste hörnstenen i vårt arbete och tillverkning. Vi är stolta över att kunna erbjuda produkter som är tillverkade av säkra, högkvalitativa råmaterial som gör dem hållbara, funktionella och säkra att använda.

Vi följer alla relevanta produktsäkerhetsföreskrifter och riktlinjer, såsom EU:s god tillverkningssed och förordningar om plastmaterial och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Alla våra livsmedelsrelaterade produkter testas noggrant och regelbundet i laboratorier för att säkerställa att de är säkra att använda tillsammans med livsmedel. Testerna utförs av oberoende ackrediterade testlaboratorier. Symbolerna på produkterna och förpackningarna talar om för kunden vilka temperaturer produkten håller för, samt om den kan användas i mikrovågsugn, kylskåp, diskmaskin osv. Här finns mer information om symbolerna och deras betydelse.

Vi specificerar dessa detaljer i vår produktspecifika försäkran om överensstämmelse (Declarations of Compliance - DoC).

Alla våra produkter som är tillverkade av vanlig plast är fria från BPA och ftalater. Allt återvunnet material är testat och säkert att använda, men eftersom det tillverkas av många olika plastprodukter så kan vi inte garantera att det är helt fritt från spår av BPA.