Miljöansvar

Orthex strävar efter att kontinuerligt minimera sin påverkan på miljö och klimat. Produkterna vi tillverkar är av hög kvalitet och håller i många år eller till och med årtionden. När produkten har slitits ut kan den återvinnas och materialet kan återanvändas.

Alla våra fabriker är ISO 14001- och 9001-certifierade för miljö- och kvalitetsledning.

Våra fokusområden inom ansvarsfull produktion och konsumtion är att minska våra utsläpp av växthusgaser och främja återvinning av plast. Med hjälp av dessa och andra åtgärder strävar vi efter att vara koldioxidneutrala i vår verksamhet till 2030.

Vi har beräknat koldioxidavtrycket för vår verksamhet och värdekedja och merparten av våra utsläpp av växthusgaser härrör från köpta varor och tjänster, såsom råvaruutvinning. Att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i vår produktion kommer att ha den största effekten på att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Orthex verksamhet är mycket resurseffektiv och har minimal påverkan på miljön, inklusive lokal biologisk mångfald. I arbetet med resurseffektivisering är våra fokuspunkter energieffektivitet och minskat produktionsavfall.