Hållbarhetsstyrning

På Orthex drivs hållbarhetsarbetet av styrelsen, VD:n och ledningsgruppen. Framsteg inom hållbarhet är en del av VD:s och ledningsgruppens incitamentsplaner. Styrelsen och ledningsgruppen, inklusive VD:n, granskar bolagets hållbarhetsindikatorer varje månad, med en mer omfattande granskning en gång om året. En treårig hållbarhetsstrategi ses över och bekräftas årligen.

Orthex hållbarhetsstrategi implementeras av ett dedikerat arbetslag som sätter upp mål för hållbarhet och övervakar deras framsteg. Arbetsgruppen leds av marknadsdirektören (CMO) och Operations Director (OD) som rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen. Teamet består av ESG Advisor och representanter för kvalitetsfunktioner och täcker genom CMO och OD produktion, inköp, marknadsföring, produktutveckling och kommersiella funktioner. ESG Advisor ansvarar för att koordinera och utveckla företagets hållbarhetsstrategi samt utveckling och genomförande av hållbarhetsinitiativ i linje med hållbarhetsstrategin.

Det dagliga hållbarhetsarbetet på Orthex är integrerat i alla våra verksamheter och funktioner