Hållbarhet inom Orthex

Den främsta byggstenen i vårt förhållningssätt till hållbarhet är våra produkter. Våra högkvalitativa, säkra och hållbara produkter är gjorda med omsorg och tidlös design. De är gjorda för långvarig användning, och för att kunna återvinnas på alla våra marknader. Vi ökar också aktivt andelen förnybara och återvunna råvaror i våra produkter. Samtidigt strävar vi kontinuerligt efter att minska koldioxidavtrycket för våra produkter och produktion, och siktar på att ha en koldioxidneutral produktion till 2030. Med dessa prioriteringar är vårt mål att vara en föregångare i branschen inom hållbarhet.

På Orthex definieras vår hållbarhetsstrategi inom områdena ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Orthex hållbarhetsarbete bygger på en väsentlighetsanalys av intressenterna för att säkerställa att företagets hållbarhetsprioriteringar fokuserar på de ämnen som är viktiga för våra intressenter och där Orthex kan göra störst skillnad.

Orthex rapporterar årligen om hållbarhet som en del av årsredovisningen och är även engagerade i flera externa rapporter och åtaganden.