Hållbarhet inom Orthex

Den främsta byggstenen i vårt förhållningssätt till hållbarhet är våra produkter, hållbara råmaterial och vårt mål för koldioxidneutralitet. Orthex högkvalitativa, säkra och hållbara produkter är gjorda med omsorg och tidlös design. De är gjorda för långvarig användning, och för att kunna återvinnas på alla våra marknader. Vi ökar också aktivt andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra produkter. Samtidigt strävar vi kontinuerligt efter att minska koldioxidavtrycket för våra produkter och produktion, och siktar mot att nå en koldioxidneutral produktion år 2030*. Med dessa prioriteringar är vårt mål att vara en föregångare i branschen inom hållbarhet.

* Målet inkluderar Orthex Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp och relevanta delar av Scope 3 utsläpp.

Vår hållbarhetsstrategi definieras inom områdena miljöansvar, socialt ansvar och hållbarhetsstyrning (ESG). Orthex hållbarhetsarbete bygger på en väsentlighetsanalys för att säkerställa att våra hållbarhetsprioriteringar fokuserar på de ämnen som är viktiga för våra intressenter och där Orthex kan göra störst skillnad.

Orthex rapporterar årligen om hållbarhet som en del av årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, och är engagerade i flera externa rapporter och åtaganden.