Torrförvaring

Lufttäta och modulära förvaringsburkar för torrförvaring. Fräscht och funktionellt. Plasten i produkterna är 20% biobaserad. Den förnybara råvaran är allokerad enligt ISCC-massbalansmetoden.