Hållbarhetsstyrning

Med en lönsam och växande verksamhet kan vi investera i nya, mer hållbara produkter och energieffektiv utrustning och teknik, tillhandahålla ett meningsfullt jobb för ett växande antal människor och säkra företagets framtid. Vi skapar också ekonomisk välfärd i samhället genom att betala skatter.

Vi tror att nöjda kunder leder till en sund och växande verksamhet, och vi mäter kundnöjdheten vartannat år. Vi säkerställer etiska affärsmetoder med vår uppförandekod. Våra leverantörer är nyckelpartner för oss när det gäller att kontrollera och utveckla hållbarheten i vår värdekedja, och vår uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct, SCoC) presenterar Orthex hållbarhetskrav för leverantörer.