Återvinning

På Orthex tror vi att det som är skräp idag är en resurs i morgon. Allt material ska sorteras och hanteras på bästa möjliga sätt för att stärka den cirkulära ekonomin.

Plast är ett värdefullt material och att återvinna plast är en ansvarfull handling för en hållbar framtid. Vi främjar återvinning av plast i våra kommunikationskanaler och vi deltar aktivt i aktiviteter för att öka medvetenheten om plaståtervinning.

Orthex högkvalitativa, säkra och hållbara produkter är gjorda för att användas under lång tid och är återvinningsbara på alla våra marknader.

För Orthex är återvunnen plast ett värdefullt råmaterial. Vi vill skapa värde av det som slängts, därför har vi använt återvunnen plast i vår produktion sedan 1990-talet.

Återvinning av våra produkter

Orthex högkvalitativa, säkra och hållbara produkter är gjorda för att användas under lång tid och är återvinningsbara på alla våra marknader.

Alla Orthex-produkter har en märkning som visar symbolen för det råmaterial produkten är tillverkad av. Mer information om symbolerna och deras betydelse finns på vår hemsida.

Kontrollera alltid dina lokala/kommunala riktlinjer om hur man korrekt sorterar och återvinner olika material.

De franska myndigheterna kräver att Triman-symbolen placeras på alla förvaringslådor som säljs på den franska marknaden. Triman-symbolen indikerar att produkten vid slutet av sin livslängd antingen kan doneras eller återvinnas istället för att bara kasseras.

Återvinning av produktförpackningar

Orthex produktförpackningar är märkta med instruktioner för hur man sorterar och återvinner dem när produkten tagits ur förpackningen eller när etiketten tagits bort från produkten.

De flesta Orthex-förpackningar har en QR-kod tillsammans med Tidyman-loggan, för att indikera att mer information om avfallshantering finns tillgänglig via scanning av QR-koden.

Kom ihåg att sorterings- och återvinningsinstruktionerna för förpackningsavfall varierar från land till land, så kontrollera alltid dina lokala/kommunala regler och riktlinjer för korrekt sortering av avfall.