Etiska affärsmetoder

Orthex verkar internationellt och vi strävar efter att följa alla lagar och förordningar som är applicerbara på vår verksamhet. Men vårt sätt att bedriva affärer går längre än så: höga etiska standarder och integritet finns i allt vi gör. Alla på Orthex har en roll i att säkerställa att företaget fungerar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, oavsett situation. Vi tränar och utbildar våra anställda för att säkerställa att alla förstår vad etiskt beteende är och hur man visar det.

Vi har Orthex uppförandekod som gäller alla våra anställda, ledningsgrupp och styrelse. Uppförandekoden definierar nyckelprinciperna för hur vi engagerar oss i affärer, behandlar varandra och skyddar Orthex tillgångar. Det är ett verktyg som hjälper till att känna igen etiska dilemman och presenterar sätt att lösa dem. Våra anställda uppmuntras att rapportera eventuella brott mot uppförandekoden till sina chefer eller genom Orthex interna visseblblåsarkanal.

Orthex externa intressenter som aktieägare, kunder, leverantörer och andra partners kan rapportera sin oro enligt instruktionerna som finns här (på engelska).