Socialt ansvar

Det är vårt ansvar att se till att alla känner sig trygga och motiverade på jobbet, trivs på sin arbetsplats och kan bidra genom ständiga förbättringar. Det gör vi genom att hantera våra arbetsmiljörisker, vidta förebyggande åtgärder, utbilda anställda och kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Ledarskap, engagemang och engagerade medarbetare är nyckelfaktorer för att vi ska lyckas inom detta område och generellt.

Produktsäkerhet är en högsta prioritet för Orthex. Vi är mycket stolta över att erbjuda produkter som är tillverkade av säkra, högkvalitativa råmaterial som gör dem hållbara, funktionella och säkra att använda.