Nylonredskap

1 varianter
Chef´s silslev
(11.5 x 36.5 x 6 cm)
1 varianter
Chef´s stekspade
(9 x 34 x 4 cm)
1 varianter
Chef´s steksked
(9.5 x 34 x 4 cm)
1 varianter
Sked BIO
(7.5 x 4.5 x 29 cm)
1 varianter
Soppslev 27 cm BIO
(9 x 8 x 27 cm)
1 varianter
Stekspade 31,5 cm BIO
(7 x 5 x 38 cm)
1 varianter
Visp BIO
(8 x 28 x 8 cm)
1 varianter
Pastaslev BIO
(8 x 28.5 x 5 cm)
1 varianter
Stekspade med hål BIO
(8.5 x 30 x 4 cm)