Hållbarhetsrapportering

Orthex rapporterar årligen om hållbarhet som en del av års- och hållbarhetsredovisningen.

Orthex års- och hållbarhetsredovisningen 2023 såsom tidigare rapporter på engelska finns tillgängliga på företagets webbplats.

Utöver den årliga hållbarhetsrapporteringen deltar Orthex även i ett antal tredjeparts hållbarhetsrapporter och åtaganden.

Externa rapporter och åtaganden

Nasdaq ESG Transparency Partner

Orthex är certifierad Nasdaq ESG Transparency Partner. Denna certifiering används av Nasdaq för att visa engagemang i marknadens transparens och höja miljöstandarder. Hållbarhet är ett kärnelement i Orthexs strategi och med denna rapportering till Nasdaqs ESG Data Portal vill vi tillhandahålla kvantifierbara data om miljö-, sociala och styrningsfrågor till investerare och andra intressenter.

CDP

Orthex rapporterar årligen om riskhantering och förvaltningsmetoder relaterade till klimatförändringar i Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. Under 2022 uppnådde vi vårt mål att nå Management-nivån med betyg B i CDP-rapportering. Resultatet av 2023 års CDP-rapportering avslöjades i februari 2024, och vi nådde den högsta Leadership-nivån med högsta betyg A-.

CDP är en ideell organisation som driver det globala informationssystemet för investerare, företag, städer och stater för att hantera sin miljöpåverkan.

Science Based Targets 

Orthexs utsläppsminskningsmål på kort sikt godkänns av initiativet Science Based Targets (SBTi).

Det internationella Science Based Targets-initiativet uppmuntrar företag att genomföra sina klimatåtgärder i enlighet med de utsläppsminskningsmål som anges i Parisavtalet. Organisationen Science Based Targets består av CDP (Carbon Disclosure Project), en plattform för att öka transparensen av kolrelaterade avslöjanden, FN:s Global Compact-initiativ, World Resource Institute (WRI) och miljöorganisationen WWF.

EcoVadis

Orthex uppnådde ett silverbetyg i sin första EcoVadis ESG-bedömning i maj 2023. Resultatet placerar Orthex i de bästa 18 procenten globalt av företagen som bedöms av EcoVadis.

EcoVadis är en globalt erkänd bedömningsplattform som värderar företagens hållbarhet baserat på fyra nyckelkategorier: miljöpåverkan, arbets- och mänskliga rättigheter, etik och upphandlingsmetoder. Bedömningarna är evidensbaserade och förfinas till styrkort som ger poäng från noll till hundra (0-100) och, i förekommande fall, medaljer (brons, silver, guld). Dessa styrkort ger också vägledning om styrkor och förbättringsområden, som betygsatta företag kan använda för att förbättra sina hållbarhetsinsatser och utveckla korrigerande handlingsplaner för att förbättra sina hållbarhetsprestationer.