Hållbarhetsrapportering

Orthex rapporterar årligen om hållbarhet som en del av årsredovisningen.

Orthex årsredovisningen 2022 på engelska finns tillgänglig på företagets webbplats.

Utöver den årliga hållbarhetsredovisningen deltar Orthex även i ett antal tredjeparts hållbarhetsrapporter och åtaganden.

Externa rapporter och åtaganden

Nasdaq ESG Transparency Partner

Orthex är certifierad Nasdaq ESG Transparency Partner. Denna certifiering används av Nasdaq för att visa engagemang i marknadens transparens och höja miljöstandarder. Hållbarhet är ett kärnelement i Orthexs strategi och med denna rapportering till Nasdaqs ESG Data Portal vill vi tillhandahålla kvantifierbara mätvärden om miljö-, sociala och styrningsfrågor till allmänheten och investerare.

CDP

Orthex rapporterar årligen om riskhantering och förvaltningsmetoder relaterade till klimatförändringar i Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. CDP är en ideell organisation som driver det globala informationssystemet för investerare, företag, städer och stater för att hantera sin miljöpåverkan. Läs mer om CDP Climate Change.

Science Based Targets 

Orthexs utsläppsminskningsmål på kort sikt godkänns av initiativet Science Based Targets (SBTi).

Det internationella Science Based Targets-initiativet uppmuntrar företag att genomföra sina klimatåtgärder i enlighet med de utsläppsminskningsmål som anges i Parisavtalet. Organisationen Science Based Targets består av CDP (Carbon Disclosure Project), en plattform för att öka transparensen av kolrelaterade avslöjanden, FN:s Global Compact-initiativ, World Resource Institute (WRI) och miljöorganisationen WWF.