Resurseffektivitet

Orthex verksamhet är mycket resurseffektiv och har minimal påverkan på miljön, inklusive lokal biologisk mångfald. Alla våra fabriker har slutna system för vattenanvändning. Vår verksamhet använder kylvatten i sina tillverkningsprocesser och vattnet återvinns helt i produktionen. Inget avloppsvatten skapas i vår verksamhet och inget vatten släpps ut i naturen. Vårt mål är alltid att spara naturresurser och andra resurser.

I arbetet med resurseffektivisering är våra fokuspunkter energieffektivitet och minskat produktionsavfall.

Energieffektivitet

Ett viktigt sätt att förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet är att ersätta gamla maskiner med mer energieffektiva. Vi har gjort betydande ansträngningar för att minska energiförbrukningen år efter år. Produkterna är utformade för att vara så effektiva som möjligt att tillverka, så att vi förbrukar mindre energi och material. Vi byter aktivt ut våra maskiner till ny, mer energieffektiv utrustning.

Våra mål är att minska energiförbrukningen per producerat kilo (-5 % rullande 3 år) 

Här är några konkreta exempel på åtgärder som genomförts för att uppnå resurseffektivitet i produktion:

2021: Reducerat koldioxidmängden med grön energi i Sverige, och ersätter efterhand utrustning med mer energieffektiv teknik. 

2020: Reducerat koldioxidmängden med grön energi i Finland, och ersätter efterhand utrustning med mer energieffektiv teknik. 

2019 - 2018: Fem nya energieffektiva maskiner.

2017: Energieffektiva projekt lanserade i Sverige, och två nya energieffektiva maskiner.

2016 - 2015: Sex nya energieffektiva maskiner.

2014 - 2013: Byte till värmeuppvärmning i den svenska fabriken, och fem nya energieffektiva maskiner.

2012: Inskaffande av nytt kylsystem i den finska fabriken. Anslöt till det nationella energieffektivitetsprogrammet i Finland.

Produktionsavfall

Vi optimerar vår produktion på ett sätt som minimerar uppkomsten av produkter av dålig kvalitet eller produktionsavfall. Om avfall skapas trots våra åtgärder, främst på grund av färg- eller materialförändringar under produktionen, kan vi återanvända det stora flertalet av det som råmaterial någon annanstans i produktionen. Detta eliminerar effektivt skapandet av faktiskt avfall.

Vårt mål är att minimera produktionsavfall till mindre än 1,42 % till 2024 (kostnad för skrotprodukter jämfört med produktionsvolym).