Resurseffektivitet

Orthex verksamhet är mycket resurseffektiv och har minimal påverkan på miljön, inklusive lokal biologisk mångfald. Alla våra fabriker har slutna system för vattenanvändning. Vår verksamhet använder kylvatten i sina tillverkningsprocesser och vattnet återvinns helt i produktionen. Inget avloppsvatten skapas i vår verksamhet och inget vatten släpps ut i naturen. Vårt mål är alltid att spara naturresurser och andra resurser.

I arbetet med resurseffektivisering är våra fokuspunkter energieffektivitet och minskat produktionsavfall.

Energieffektivitet

Ett viktigt sätt att förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet är att ersätta gamla maskiner med mer energieffektiva. Vi har gjort betydande ansträngningar för att minska energiförbrukningen år efter år. Produkterna är utformade för att vara så effektiva som möjligt att tillverka, så att vi förbrukar mindre energi och material. Vi byter aktivt ut våra maskiner till ny, mer energieffektiv utrustning.

Vårt mål för perioden 2023–2025 är att förbättra energieffektiviteten med 1% årligen (basår 2022). 

Här är några konkreta exempel på åtgärder som genomförts för att uppnå resurseffektivitet i produktion:

2020 - 2022: Minskning av koldioxidutsläpp med förnybar energi i alla fabriker och utbyte av utrustning med energieffektiv teknik

2017 - 2019: Projekt för energieffektivisering lanserat i Sverige, och sju nya energieffektiva maskiner

2015 - 2016: Sex nya energieffektiva maskiner

2012 - 2014: Byte till termisk uppvärmning vid fabriken i Gnosjö Sverige, förnyelse av kylsystemet vid fabriken i Lojo i Finland, och fem nya energieffektiva maskiner

Produktionsavfall

Vi optimerar vår produktion på ett sätt som minimerar uppkomsten av produkter av dålig kvalitet eller produktionsavfall. Om avfall skapas trots våra åtgärder, främst på grund av färg- eller materialförändringar under produktionen, kan vi återanvända det stora flertalet av det som råmaterial någon annanstans i produktionen. Detta eliminerar effektivt skapandet av faktiskt avfall.

Vårt mål är att minimera produktionsavfall till mindre än 1,42 % till 2024 (kostnad för skrotprodukter jämfört med produktionsvolym).