Väsentlighetsanalys

Orthexs hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi bygger på en väsentlighetsanalys av intressenter för att säkerställa att företagets hållbarhetsprioriteringar fokuserar på de väsentliga ämnena.

Under 2022 genomförde Orthex en hållbarhetsväsentlighetsanalys av företagets hållbarhetsämnen för att anpassa Orthex hållbarhetsarbete till intressenternas (kunder, anställda, investerare, leverantörer och konsumenter) förväntningar. Mer än 500 svar på väsentlighetsenkäten mottogs och bedömningsresultaten kompletterades med intervjuer med utvalda kunder, investerare och leverantörer.

I väsentlighetsmatrisen presenteras ämnena utifrån deras betydelse för våra intressenter och påverkan på Orthex verksamhet.