Väsentlighetsanalys

Orthexs hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi bygger på en väsentlighetsanalys av intressenter för att säkerställa att företagets hållbarhetsprioriteringar fokuserar på de väsentliga ämnena.

Under 2022 genomförde Orthex en hållbarhetsväsentlighetsanalys av företagets hållbarhetsämnen för att anpassa Orthex hållbarhetsarbete till intressenternas (kunder, anställda, investerare, leverantörer och konsumenter) förväntningar. Mer än 500 svar på väsentlighetsenkäten mottogs och bedömningsresultaten kompletterades med intervjuer med utvalda kunder, investerare och leverantörer.

Väsentlighetenkäten och intervjuerna byggdes upp kring våra tidigare definierade hållbarhetsprioriteringar. Vi bad om öppen feedback angående vårt hållbarhetsarbete för att ta reda på om något relevant saknades på vår hållbarhetsagenda. Resultatet av bedömningen bekräftade att vi fokuserar på de relevanta hållbarhetsämnena (alla ämnen betygsatta över 4 på skala 1–5), men gav oss anledning att ta upp ett nytt ämne – biologisk mångfald – på vår hållbarhetsagenda.

I väsentlighetsmatrisen presenteras ämnena utifrån deras betydelse för våra intressenter och påverkan på Orthex verksamhet.