Massbalansprincipen

Orthex vill ge konsumenterna möjlighet att välja mer miljövänliga produkter och har börjat använda förnybara råvaror framtagna genom att tillämpa en så kallad massbalansprincip. Massbalans innebär att förnybara material blandas med fossila material i råvaruproduktionsprocessen. Detta minskar mängden fossilbaserad plast i världen.

Massbalansprincipen är en beräkningsbaserad princip. Genom att hålla koll på kvantiteterna genom hela produktionskedjan kan det förnybara råmaterialet allokeras till specifika produkter. Orthex är ISCC+-certifierad, vilket innebär att massbalansredovisningen följer fördefinierade och transparenta regler, och var och en av våra massbalansprodukter bär ISCC-logotypen.

Vi har börjat använda massbalansråmaterial i produktionen av våra populära SmartStore™ Compact och SmartStore™ Compact Clear-serier. Varje produkt kommer att tilldelas minst 20 % förnybart innehåll, enligt massbalansprincipen. CO2-avtrycket för råvarorna som används i produkterna kommer att minska med 37 % jämfört med konventionell fossilbaserad plast*.

Det förnybara innehållet består av restprodukter, så det konkurrerar inte med mat eller markanvändning. Det förnybara innehållet består främst av köksavfall (använd matolja).

 * Baserat på CO2-beräkning från vår råvaruleverantör. Beräkningen har verifierats av en tredje part

För mer information om massbalansmetoden, besök ISCC:s webbplats.