Massbalansprincipen

Orthex vill ge konsumenterna möjlighet att välja mer miljövänliga produkter och har börjat använda förnybara råvaror framtagna genom att tillämpa en så kallad massbalansprincip. Massbalans innebär att förnybara material blandas med fossila material i råvaruproduktionsprocessen. Detta minskar mängden fossilbaserad plast i världen.

Massbalansprincipen är en beräkningsbaserad princip. Genom att hålla koll på kvantiteterna genom hela produktionskedjan kan det förnybara råmaterialet allokeras till specifika produkter. Orthex är ISCC+-certifierad, vilket innebär att massbalansredovisningen följer fördefinierade och transparenta regler, och var och en av våra massbalansprodukter bär ISCC-logotypen.

Vi användar massbalansråmaterial i flera av våra produktserier: förvaringsboxarna SmartStore™ Compact och SmartStore™ Compact Clear, SmartStore™ Vision torrförvaring, SmartStore™ Snack och SmartStore Sustain matlådor, och även GastroMax™ Vispskålar och måttkannor. Varje produkt tilldelas i snitt minst 20 % förnybart innehåll, enligt massbalansprincipen.  Användningen av delvis återvunnet råmaterial minskar produkternas koldioxidavtryck jämfört med konventionell fossilbaserad plast.

Det förnybara innehållet består av restprodukter, så det konkurrerar inte med mat eller markanvändning. Det förnybara innehållet består främst av köksavfall (använd matolja).

För mer information om massbalansmetoden, besök ISCC:s webbplats.

Orthex ISCC PLUS Sustainability Declarations and FSC Declarations are available in English here.