Forskning och utveckling

Vi vill ge konsumenterna möjlighet att välja mer miljövänliga produkter och därför gör vi stora investeringar i forskning för att hitta nya metoder och råvarulösningar. Orthex är involverad i två betydande forskningsprojekt, vars mål är att öka användningen av återvunnen och förnybar plast. I linje med Orthex hållbarhetsstrategi stödjer båda projekten vårt koldioxidneutralitetsmål 2030 och målet att öka användningen av hållbara råvaror.

Orthex lanserade ett betydande forskningsprojekt för utveckling av framtida återvunna plastprodukter i september 2022. Projektet kommer att genomföras i samarbete med partners och kommer att pågå till slutet av 2024. De första resultaten av produktutvecklingen och testerna är uppmuntrande och tyder på att återvunnen plast åtminstone i princip lämpar sig för livsmedelskontakt. Mer information om resultaten av forskningsprojektet finns här.

Projektets mål är att bygga ett ekosystem som syftar till att öka användningen av återvunnen plast och att generera ny information om användningen av återvunnen plast i olika applikationer, särskilt i produkter som lämpar sig för livsmedelskontakt. Projektet är en del av det omfattande och banbrytande programmet Borealis SPIRIT (Sustainable Plastics Industry Transformation) som stöds av Business Finland, som syftar till att omvandla plastindustrin mot en mer hållbar framtid. Mer information om SPIRIT-programmet finns på SPIRITs hemsida.

Sedan januari 2023 deltar Orthex även i ett stort samarbetsprojekt på sju år för att främja plastens cirkulära ekonomi. PlastLIFE SIP-EU-projektet som sjösats av miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) är en del av EU:s LIFE-program. Som en del av PlastLIFE SIP-EU-projektet är målet med Orthexs arbetspaket att hitta nya potentiella förnybara plastråvaror, testa råvaror i produktion och som färdiga produkter, och sedan ta ut produkter av förnybar plast på marknaden.

Under 2023 har Orthex kartlagt potentiella nya råvaruleverantörer och testat nya plastråvaror. Som ett exempel på resultatet av detta arbete lanserade Orthex den nya SmartStore™ Bedroller-produkten på marknaden, som är tillverkad av en ny återvunnen plastråvara.

För mer information besök PlastLIFEs hemsida.