Hållbarhetsstrategi

Hållbarhet är en central del i implementeringen av Orthex tillväxtstrategi och huvudmål då vi strävar efter att vara det främsta varumärket inom produktkategorin förvaring i Europa och stärka vår position som en ledande leverantör av hushållsartiklar i Norden. Hållbarhet är en nyckelfaktor i allt vårt beslutsfattande och en viktig drivkraft för vår utvecklings- och investeringsagenda.

På Orthex definieras vår hållbarhetsstrategi inom områdena miljöansvar, socialt ansvar och hållbarhetssyrning (ESG). Ämnena har valts utifrån väsentlighetsanalys som genomfördes 2022.


För varje ämne har vi definierat nyckeltal (KPI) och satt upp mål.

Nyckeltal för prestanda (KPI:er) och mål