Bidrag till hållbara utvecklingsmål

Orthex stödjer alla sjutton FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).

Baserat på identifierade prioriterade hållbarhetsämnen har vi utsett de mest relevanta målen för Orthex, och hur vi bäst kan bidra till dem.