Långtidsbevattning

Långtidsbevattning är enkelt. Plantorna får exakt rätt mängd vatten, mätstickan visar när det dags att fylla på och växterna trivs. Ett lätt sätt att få gröna växter!

 

Krukor med långtidsbevattning är bra för växter som kräver jämn vattentillförsel. Krukorna gör det superlätt för dig: växterna suger helt enkelt upp det vatten de behöver från ytterkrukan. Mätstickan talar om när det är dags att fylla på med vatten. Vi har flera olika krukor för långtidsbevattning, här nedan ser du en sammanfattning av deras funktioner. Tänk på att en blomlåda med vattenmagasin blir tyngre än en vanlig och därför kan behöva kraftigare upphängning.

Smart örtkruka med långtidsbevattning och extra kapillärmatta ger örterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Ingen plantering är nödvändig - örten kan placeras direkt ner i örtkrukan utan att ta bort planteringskrukan.

Användning

1. Placera kapillärmattan i botten
2. Placera den köpa örten i Eden-krukan, du behöver inte ta bort planteringskrukan
3. Vattna genom röret

Örtkrukan kan även användas för långtidsbevattning av små krukväxter. Ta bort krukans kapillärmatta, plantera växten och fyll på med jord. Vattna ovanpå jorden i cirka åtta veckor, tills växtens rötter nått ner till vattenmagasinet. Vattna därefter genom bevattningsröret efter behov.

Rymlig och praktisk kruka för långtidsbevattning med vatten- och jordmagasin. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning. Mätstickan fungerar på samma sätt som en oljesticka, du lyfter upp den för att se hur högt upp vattnet når.

Användning
1. Lösgör stickan från innerkrukans botten och placera den i bevattningsröret
2. Montera ihop ytter- och innerkrukan
3. Fyll innerkrukan med jord och plantera växten
4. Vattna ovanpå jorden i cirka åtta veckor, tills växtens rötter nått ner till vattenmagasinet
5. Vattna därefter genom bevattningsröret enligt behov, dock aldrig över måttstickans maxgräns

Rymlig och praktisk kruka för långtidsbevattning med vatten- och jordmagasin. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning. Mätstickan fungerar på samma sätt som en oljesticka, du lyfter upp den för att se hur högt upp vattnet når.

Användning
1. Sätt fast bevattningsröret i bottenplattan och placera den inuti krukan
2. Plantera växten direkt i krukan, utan innerkruka. Fyll på med jord så att växten står stadigt och hamnar på rätt nivå. Det behövs inga lecakulor i botten, blomjorden ska ha direktkontakt med hålen till vattenmagasinet
3. Sätt ned mätstickan i bevattningsröret
4. Vattna ovanpå jorden i cirka åtta veckor, tills växtens rötter nått ner till vattenmagasinet
5. Vattna därefter genom bevattningsröret enligt behov, dock aldrig över måttstickans maxgräns

Rymlig och rustik balkonglåda med långtidsbevattning och extra stort vatten- och jordmagasin. Överfyllnadsskydd i lådan förhindrar att växternas rötter blir stående i vatten. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Användning
1. Montera ihop de olika delarna
2. Fyll lådan med jord och plantera dina växter
3. Vattna ovanpå jorden under den första veckan, tills växtens rötter nått ner till vattenmagasinet
4. Vattna därefter genom bevattningsröret enligt behov. Vattenmätaren sitter stadigt fast inuti röret och är lätt att ta ur. Locket ovanpå röret förhindrar att vattnet avdunstar.

Rymlig och praktisk balkonglåda med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin. Överfyllnadsskydd i lådan förhindrar att växternas rötter blir stående i vatten. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

1. Om lådan ska placeras utomhus, stick med ett vasst föremål hål vid märkena i båda ändar så att överflödigt vatten kan rinna ut
2. Placera insatsen i lådan med den platta sidan uppåt, och med spår och flänsar mot varandra. Placera bevattningsrören i hålen i insatsen och mätstickan i den ena röret
3. Täck botten med jord, stoppa ner växterna och fyll på med mer jord
4. Vattna ovanpå jorden första gången, så att den blir genomfuktig
5. Vattna därefter genom bevattningsröret enligt behov, dock aldrig över måttstickans maxgräns.