Oy Orthex Finland Ab:n kuluttaja-asiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Oy Orthex Finland Ab:n kuluttaja-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oy Orthex Finland Ab

Suomalaistentie 7

02270 Espoo

Puh. +358 (0)19 329 61

tietosuoja@orthexgroup.com

Mihin käyttötarkoituksiin keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi mahdollisten reklamaatiotapausten, tuotteen jälleenmyyjän tai muunlaisen yhteydenottopyynnön tai kysymyksen selvittämiseksi.

Muita kuin henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää tilastoimaan esimerkiksi reklamaatiotapausten ja tuotevirheiden määrää ja ajankohtaa tuotannon sekä tuotteiden laadun parantamiseksi.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain, kun käsittely perustuu 

a) antamaasi suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

b) kanssasi tehtävään tai tehtyyn sopimukseen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi omasta pyynnöstäsi

c) lakisääteiseen velvoitteeseemme tai

d) oikeutettuun etuumme.

Näissä tapauksissa meillä on henkilötietojesi käsittelyyn pätevä oikeusperusta.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia kuluttaja-asiakkaidemme henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • postiosoite ja/tai paikkakunta (mikäli asian selvittäminen sitä vaatii esimerkiksi reklamaatiotilanteessa tai paikallisen jälleenmyyjän selvittämisessä tietylle tuotteelle)
  • puhelinnumero 

Mikäli on välttämättä tarpeen esimerkiksi reklamaatiotapauksessa korvauksen maksamista varten, saatamme pyytää erikseen tilinumeroa rahapalautusta varten.

Mistä keräämme henkilötiedot?

Keräämme henkilötietoja kuluttaja-asiakkailta itseltään, kun he ovat yhteydessä meihin verkkosivujemme kautta joko Ota yhteyttä -lomakkeella, Mistä ostaa -lomakkeella tai sähköpostitse.

Mikäli otat meihin yhteyttä sähköpostitse, ethän anna turhaan muuta kuin välttämättömät yhteystietosi. Pyydämme lisätietoja tarvittaessa. Lomakkeilla pakolliset kentät on merkitty *merkinnällä. 

Mille tahoille luovutamme tai siirrämme henkilötietoja?

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi eteenpäin Orthex-konsernin ulkopuolelle ja Orthex-konsernissa henkilötietojasi käsittelevät vain työntekijät, jotka ovat siihen oikeutettuja roolinsa perusteella. Jos konsernin sisäisiä siirtoja tai luovutuksia tapahtuu, Orthex varmistaa henkilötietojesi suojan ja luottamuksellisuuden käyttämällä konserninsisäisiä tiedonsiirtosopimuksia.

Käytämme palveluntarjoajia liiketoimintamme hallinnassa ja toteutuksessa. Nämä palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän ohjeitamme noudattaen ja käyttää niitä vain Orthexin määrittämiin tarkoituksiin. Tällaiseen käsittelyyn sovelletaan aina tietojenkäsittelysopimuksia, joilla varmistetaan, että kaikki palveluntarjoajamme pitävät henkilötietosi turvassa ja käsittelevät niitä ainoastaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietyissä tilanteissa meidän on luovutettava henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, joka käyttää kyseisiä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan esimerkiksi viranomaisille, kun Orthexilla on siihen lakisääteinen velvollisuus.

Siirrämmekö henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos henkilötietojasi siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, henkilötietojesi suojaamiseen käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita. Tällaisen tiedon vastaanottajat sitoutuvat varmistamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietosuojan, eivätkä he saa käyttää tietoja oman liiketoimintansa edistämiseen.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Orthex on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimiin rajoittaakseen hallinnassaan olevien henkilötietojen käyttöä ja suojatakseen niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta. Henkilötietojen käyttöoikeus rajoitetaan niihin henkilöihin (Orthexin työntekijät ja palveluntarjoajat), jotka tarvitsevat tietoja niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot kerättiin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Yleisesti ottaen säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne kerättiin. Kun henkilötietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, johon ne alun perin kerättiin, ne poistetaan tai saatetaan nimettömään muotoon, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta säilyttää niitä kauemmin. Tämä tarkoittaa, että henkilötiedoillesi määrittämämme säilytysaika vaihtelee käsittelyn tarkoituksen, henkilötietojen tyypin ja paikallisten vaatimusten mukaan.

Käytetäänkö henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon?

Henkilötietojasi ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi sinuun oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia, joiden avulla voit hallita omia henkilötietojasi ja vaikuttaa siihen, miten niitä käsitellään. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@orthexgroup.com.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsittelemme. Halutessasi voit pyytää kopion tällaisista tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua tai täydentämistä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tällaisessa tapauksessa poistamme henkilötietosi, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta tai muuta pakottavaa syytä säilyttää tietojasi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kuten silloin, kun sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä. Oman tilanteesi mukaan sinulla saattaa myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin arvioimme, onko käsittelyn jatkamiselle pakottavia lakisääteisiä syitä. Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin voit vastustaa aina. Joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus myös tietojen siirrettävyyteen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi käsittelyyn milloin tahansa.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä kantelu paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tai rikotaan oikeuksiasi rekisteröitynä.

Evästeet

Orthexin verkkosivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, sivuston käytön analysointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Voit lukea lisää evästekäytännöistämme täältä.

Selosteen päivämäärä

28.11.2022

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa, mikäli muutokset palveluissamme, toiminnoissamme tai soveltuvassa lainsäädännössä sitä edellyttävät. Mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivustolla.