Förnybart och återvunnet

Hållbarhet är en hörnsten i vårt arbete. Vi arbetar dagligen med att använda mer och mer bio-baserat material och återvunnen plast i våra produkter, för miljöns skull.