WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. ø 40 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 5 L resp 26 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 40 x 40 x 35 cm
EAN : 6411760487101
Article Number : 48710

Add to Wishlist