WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. 36x36 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 5 L resp 25 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 36 x 36 x 30 cm
EAN : 6411760650659
Article Number : 65065

Add to Wishlist