WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. ø 30 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 4 L resp 13 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 30 x 30 x 30 cm
EAN : 6411760485107
Article Number : 48510

Add to Wishlist