WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. ø 25 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 2 L resp 6 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 25 x 25 x 21 cm
EAN : 6411760483103
Article Number : 48310

Add to Wishlist