WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. ø 20 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 1 L resp 3 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 20 x 20 x 17 cm
EAN : 6411760482106
Article Number : 48210

Add to Wishlist