WISH LIST

Paulina kruka m långtidsbevattn. ø 14 cm

Rymlig och praktisk kruka med långtidsbevattning och stort vatten- och jordmagasin, 0,4 L resp 1 L. Långtidsbevattning ger växterna en jämn vattentillförsel och de utvecklas och trivs bättre. Tydlig mätsticka visar när det är dags att fylla på vatten - ingen risk för övervattning.

Specifications
Measurements : 14 x 14 x 12 cm
EAN : 6411764800104
Article Number : 480010

Add to Wishlist