önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

Vårt miljöansvar

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och aktivt främja hållbarheten i hela vår verksamhet. Produkterna vi tillverkar är av hög kvalitet och håller i många år eller till och med årtionden. När produkten har slitits ut kan den återvinnas och materialet kan återanvändas.

Vi försöker alltid att minimera användningen av råvara och använda så mycket återanvänt material som möjligt. Till exempel så är alla våra blomkrukor, snöredskap, papperskorgar och SmartStore boxclips helt och hållet tillverkade av återvunnet material. Mängden återvunnet material i produktionen har ökat varje år sedan 2012. Forskning pågår ständigt för att hitta alternativa, mer hållbara biobaserade råmaterial som är ännu mer miljövänliga. På sistonde har vi även börjat använda allt mer bioplast i till exempel kökskategorin.

I våra fabriker i Finland och Sverige är våra viktigaste miljömål att minska användningen av elektricitet och mängden avfall. Vi har gjort betydande ansträngningar för att minska energiförbrukningen år efter år. Produkterna är utformade för att vara så effektiva som möjligt att tillverka, så att vi förbrukar mindre energi och material. Vi byter aktivt ut våra maskiner till ny, mer energieffektiv utrustning. Alla Orthex Groups fabriker genomgick en miljöinspektion av Environ International Corporation 2014. Inspektionen visade att inga miljörisker förelåg. Alla våra fabriker är även certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. ISO 14001-certifieringen garanterar att vår miljöhantering är på topp och att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

I arbetet med resurseffektivisering är våra fokuspunkter energieffektivitet och minskat produktionsavfall.

  • Vårt mål är att minska energiförbrukningen per producerat kilo (-5 % rullande 3 år) och att minimera produktionens restavfallskostnader till mindre än 2%.
  • Det mesta av vårt restavfall återanvänds som återvunnet material i vår egen produktion.

Här är några konkreta exempel på åtgärder som genomförts för att uppnå resurseffektivitet i produktion:

2012: Inskaffande av nytt kylsystem i den finska fabriken. Anslöt till det nationella energieffektivitetsprogrammet i Finland.

2013: Tre nya energieffektiva maskiner.

2014: Byte till värmeuppvärmning i den svenska fabriken + två nya energieffektiva maskiner.

2015: Två nya energieffektiva maskiner.

2016: Fyra nya energieffektiva maskiner.

2017: Energieffektiva projekt lanserade i Sverige + två nya energieffektiva maskiner.

2018: Tre nya energieffektiva maskiner.

2019: Två nya energieffektiva maskiner.

2020: Reducerar koldioxidmängden med grön energi i Finland, och ersätter efterhand utrustning med mer energieffektiv teknik.