önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

Vårt koldioxidavtryck

 

Vad är koldioxidavtryck?

Koldioxidavtryck är det totala utsläppet av växthusgaser som orsakas direkt eller indirekt av en individ eller en organisation vid tillverkning av varor. Det uttrycks framför allt i koldioxidekvivalent eller ton av koldioxid. 

Andra växthusgaser som kan reducera ozonlagret så som metan kan också vara ett resultat av mänsklig aktivitet. De växthusgaserna räknas också in när man räknar ut koldioxidavtrycket. De konverteras till koldioxidmängd och refereras till som koldioxidekvivalent —en mängd koldioxid som skulle ha samma effekt på den globala uppvärmningen som växthusgasen har. 

Orthex siktar på att ha en koldioxidneutral produktion år 2030.

 

Syfte, standard och steg i studien av koldioxidavtryck

Orthex Group bestämde sig för att genomföra en studie för att analysera koldioxidavtrycket av dess verksamhet och produkter med huvudmålet att förstå hur koldioxidavtrycket aktivt kan reduceras.

Studien har förberetts i enlighet med PAS 2050 standarden, en vitt använd specifikation som tillhandahåller en metod för att fastställa utsläppet av växthusgaser från varor och tjänster under dess livstid.

Projektet delades upp i en serie steg:

  1. Avgränsning (avgränsning 1 och avgränsning 2 inberäknat)
  2. Insamling av data
  3. Beräkning av koldioxidavtryck
  4. Tolkning av koldioxidavtryck och drivande faktorer
  5. Verifiering av resultatet av en oberoende tredje part (Gaia Consulting Oy)

 

Produkter som ingår i studien

Beräkningen av koldioxidavtryck har gjorts på:

-          Matförvaringsbehållare (PP+LLDP och BIO) i storlek 0,8 L tillverkade av Orthex Group i Lohja, Finland;

-          SmartStore 15 förvaringslådor (Recycled och Classic) tillverkade av Orthex Group i Tingsryd, Sverige;

-          Köksredskap, 7 varianter (Polyamid och BIO polyamid) tillverkade av Orthex Group i Gnosjö, Sverige.

 

Livscykelanalys (LCA)

Miljöpåverkan av olika produkter beräknades med hjälp av livscykelanalys (LCA). LCA är en guide för att uppskatta koldioxidavtrycket från en produkt utifrån ett antal LCA-definierade steg som är efterföljande och sammanlänkade. Stegen är utvinning av råmaterial, tillverkning, distribution, användning och slutförvaring.

Att uppskatta en produkts koldioxidavtryck kräver ett omfattande flerdimensionellt tillvägagångssätt som inkluderar varje steg av en produkts växthusgasutsläpp, från vagga till grav. Den här beräkningen har gjorts för att kunna genomföra en jämförelse, där vissa steg exkluderas. Anledningen till att dessa exkluderas är att de bidrar med exakt samma mängd utsläpp, och därför inte påverkar jämförelsen. Exkluderade steg är: förpackning av råmaterial, etikettering, förpackning, distribution och användning.

 

Resultat

Baserat på uträkningen av utsläppt från GastroMax matförvaringsbehållare*, är koldioxidavtrycket från behållaren av bio-baserad plast från sockerrör mer än 80% mindre än det från behållaren av fossilbaserad plast.

Koldioxidavtrycket från de bio-baserade GastroMax köksredskapen** av bio-baserad polyamid gjord av ricinolja är mer än 80% mindre än det från redskap av fossil-baserad PA.

Koldioxidavtrycket från SmartStore 15***förvaringslåda av återvunnen plast (plastavfall från konsumenter) är upp till 60% mindre än det från förvaringslådan av fossilbaserad plast.

Råmaterialet är vad som har störst påverkan på produkters koldioxidavtryck. Det är därför allt mer viktigt att använda återvunnet och biobaserat material i produktionen för att minska produkters koldioxidavtryck. Detta är ett centralt mål i vår strategi och vi arbetar ständigt för att öka användingen av dessa råmaterial i vår produktion. Det är väldigt viktigt för företag och konsumenter att återvinna all plast de använder, eftersom det kan återanvändas många gånger som råmaterial för nya produkter.

Den näst största påverkan på koldioxidavtrycket är den el som används vid produceringen. Orthex investerar löpande i nya maskiner som är mer energisnåla och under 2020 bytte Orthex till att använda grön el. Den faktor som har tredje störst inverkan är transporter. Orthex fokuserar på miljömedvetna lösningar i designen, logistiken och packandet av produkter och varor.

Alla Orthex Groups produkter är hållbara och gjorda för långsiktigt användande. I slutet av sin livscykel kan produkterna återvinnas och råmaterialet användas för nya produkter.

 

*Datan för råmaterialet av sockerrör PE är baserat på leverantörens beräkningar.

**Resultaten är preliminära och baseras på testkörda produkter

***Studien använder andrahandsdata för råmaterialet i SmartStore Recycled förvaringslåda. Primära data var inte tillgänglig för beräkningarna

 

Om du vill ha mer detaljerad information om studien, kontakta oss via e-mail:

hanna.kukkonen@orthexgroup.com