önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

Medarbetarnas hälsa och välmående

För oss är det viktigt att kontinuerligt utveckla våra medarbetares kompetens, visa dem respekt och främja deras hälsa och välmående.

Frågor som rör hälsa och säkerhet är särskilt viktiga i våra fabriker, där vi vidtar alla tänkbara säkerhetsåtgärder för att produktionen ska flyta på och våra medarbetare ska kunna koncentrera sig på sitt arbete. Vi säkerställer att arbetsmiljön är så bra som den kan bli och arbetar kontinuerligt med riskbedömning och -kontroll. Våra medarbetare är grundligt utbildade i frågor som rör säkerhet. 

Vi uppmuntrar våra medarbetare att träna på fritiden genom att erbjuda dem subventionerade träningsalternativ. Vi förser dem även med kvalitativ sjukvård.

Utveckling i arbetsrollen är viktigt för Orthex Group, och vi ger våra medarbetare möjlighet att delta i olika kurser och seminarier vid behov. Nya medarbetare får en genomgripande introduktion till Orthex Group och deras roll inom gruppen.

Vi tillämpar etiska affärsmetoder och en integritetspolicy som följer lokal lagstiftning.