önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

ISO Certifiering

Orthex Group är certifierat i enlighet med de nya ISO standarderna för Kvalitet och Miljö, 9001:2015 och 14001:2015.

Orthex Group investerar i såväl överlägsen kvalitet, säkerhet och design i sina produkter, som i hållbara produktionsmetoder. Samtliga dessa parametrar utvecklas och förbättras ständigt. Företaget har certifierats i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001 sedan 2002. I maj 2016 var Orthex Group bland de första företagen i Norden att bli certifierat enligt den, från 2015, nya versionen av ISO 14001 och 9001.

De nya versionerna av certifikaten skiljer sig från de äldre versionerna, exempelvis i följande avseenden:

  • Ökade krav på ledningen, anställda i ledarställning ges ett särskilt ansvar att främja miljöledning inom hela organisationen
  • Utökad betydelse av styrning med avseende på miljön inom organisationens strategiska planeringsprocesser
  • Tillägg av proaktiva initiativ för att skydda vår miljö från skada och nedskräpning, genom hållbar resursanvändning och verkan mot klimatförändringar
  • Större fokus på livscykelperspektiv

Det här betyder att Orthex Group idag är ett än mer miljömedvetet företag än tidigare. Revisorerna uppskattade framför allt den nyligen publicerade hållbarhetsrapporten såväl som den grundligt genomförda miljöanalysen som gjordes på varje produktionsanläggning. Den breda förståelsen av företagets strategi och miljömässiga mål hyllades under revisionsprocessen.

“Inom Orthex Group är hållbarhet en självklar del av organisationskulturen och spelar en nyckelroll I vårt strategiarbete.

Det syns i hur vi främjar hållbara resultat och tar miljön i beaktning i allt vi företar oss. I vårt löfte gentemot konsumenter, kunder och  intressenter ligger att förbättra vardagen i ett större perspektiv.

Vi ser hållbarhet som en väg mot innovation och som en konkurrensfördel. Orthex Group strävar ständigt efter att verksamheten drivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och vi förväntar oss detsamma från våra samtliga partners.” säger Alexander Rosenlew, VD Orthex Group.

 

Här kan du läsa vår hållbarhetsrapport