önskelista
  • Sök bland våra produkter för att lägga till artiklar till din önskelista.

Ge plasten nytt liv

Visste du att plast är det material som vi svenskar är sämst på att återvinna? Bara 10% av den plast som når konsumenterna lämnas in för återvinning för att bli till nya produkter. Det tycker vi att det är dags att ändra på!

Olika sorters plast återvinns på olika sätt

  • PET-flaskor lämnas i pantmaskiner i mataffären
  • Plastförpackningar lämnas på återvinningsstationen
  • Övrig plast (som köksredskapkrukor och förvaringsboxar) räknas som grovsopor och ska lämnas på återvinningscentralen. 

En stor del av grovsoporna sorteras för att återvinnas till nya produkter. Saker som fortfarande är i bra skick tas ofta emot av second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer.

Det är inte alla kommuner som har möjlighet att återvinna den hårdplast som klassas som grovsopor, och i de fallen slängs produkterna i brännbart. Vid avfallsförbränning återvinns energin i avfallet, som blir till värme och el.  Värmen från förbränning av avfall motsvarar drygt en femtedel av det totala behovet av fjärrvärme i Sverige.

Våra produkter är tillverkade för att hålla i många år, men tillslut kommer en dag när de inte längre håller. Alla Orthex-produkter är återvinningsbara och faller inom kategorin grovsopor. Bioplast och återvunnen plast sorteras på samma sätt som vanlig plast, och metalldelar från till exempel köksredskap sorteras som metallskrot på återvinningscentralens mottagning för grovsopor. 

Tänk på att inte lämna grovsopor på återvinningsstationer för förpackningar och tidningar. De hör inte hemma där och varje år läggs det mycket pengar på att städa bort dem. Om det är svårt att separera de olika delarna av en förpackning eller ett föremål, sortera då efter det material den viktmässigt består mest av. 

I Sverige skickas nästan alla återvunna plastförpackningar till FTI's anläggning i Motala. Anläggningen är helautomatiserad och sorterar drygt 3 330 kg i minuten dygnet runt. Materialet måste sedan tvättas och malas ned för att kunna bli till ny plast. Idag görs detta framför allt i Tyskland och Nederländerna eftersom vi än så länge saknar en storskalig industri för det i Sverige.

Ofärgat material av bra kvalitet blir granulat, ett råmaterial som kan användas för att göra nya produkter (Till exempel SmartStore Basket eller Orthex krukor). Material av mer blandad kvalitet och färg blir till saker som sopsäckar och bärkassar.

Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo jämfört med att tillverka ny plast, och ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till ca 84 000 blomkrukor. Plast går att återvinna upp till sju gånger innan plastmolekylerna är helt nedbrutna, men eftersom man i återvinningsprocessen tillsätter en viss mängd ny plast späds materialet ut och plasten får en närmast oändlig livslängd. Här finns alltså resurser att ta till vara på!

 

Vill du veta mer?

Här kan du hitta din närmaste återvinningsstation.

FTI  är det företag som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar. Här slår FTI hål på några av de vanligaste myterna kring återvinning.

sopor.nu finns information om hur du sorterar ditt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.