Orthex Group nyckeltal 2021

- Nettointäkter 88,7 miljoner EUR (76 miljoner EUR 2020)

- Försäljning till cirka 40 olika länder

- Totalt tre egna fabriker i Finland och Sverige

- Sju säljarkontor i Europa

- Över 300 heltidsanställda