WISH LIST
Swedish

Vårt miljöansvar

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och aktivt främja hållbarheten i hela vår verksamhet. Produkterna vi tillverkar är av hög kvalitet och håller i många år eller till och med årtionden. När produkten har slitits ut kan den återvinnas och materialet kan återanvändas för andra syften.

Vi försöker alltid att minimera användningen av råvara och använda så mycket återanvänt material som möjligt. Exempelvis är en del av våra blomkrukor, snöredskap, papperskorgar och SmartStore boxclips helt och hållet tillverkade av återvunnet material. Mängden återvunnet material som vi använder har ökat varje år sedan 2012. Forskning pågår ständigt för att hitta alternativa, mer hållbara biobaserade råmaterial som är ännu mer miljövänliga.

Vid våra fabriker i Finland och Sverige är våra viktigaste miljömål att minska användningen av elektricitet och mängden avfall. Vi har gjort betydande ansträngningar för att minska energiförbrukningen år efter år. Produkterna är utformade för att vara så effektiva som möjligt att tillverka, så att vi förbrukar mindre energi och material. Vi byter aktivt ut våra maskiner till ny, mer energieffektiv utrustning. Fyra nya maskiner införskaffades under 2014. Alla Orthex Groups fabriker genomgick en miljöinspektionav Environ International Corporation 2014. Inspektionen visade att inga miljörisker förelåg. Alla våra fabriker är även certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. ISO 14001-certifieringen garanterar att vår miljöhantering är på topp och att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.

Nedan följer några konkreta exempel på miljömål som uppfylldes under 2014:

Tingsrydfabriken i Sverige:

  • Vattenanvändningen minskade med 20,9 %.
  • Mängden industriavfall minskade med 9,7 %.
  • Byte till återvunnet material i alla svarta blomkrukor.

Gnosjöfabriken i Sverige:

  • Uppvärmning med olja byttes till bergvärme.

Lohjafabriken i Finland:

  • Mängden avfall minskade med 19,4 %.
  • Användningen av återvunnet material ökade med 91 % mellan 2012 och 2014.
  • Användningen av kartongförpackningar minskade med 44 %.
  • Användningen av plastpåsar och folie minskade med 53 %.
  • Fabriken blev en del av Responsible Care-programmet inom kemiindustrin.